Släktmatrikeln - www.mollfamily.com

Släktmatrikeln

Styrelsen är medveten om att släktmatrikeln löpande behöver uppdateras.  Vi ber därför om hjälp från respektive släktgren att få kompletterande uppgifter om födslar, vigslar och dödsfall. Det är värdefullt om information av detta slag hädanefter kontinuerligt kan skickas till styrelsen via hemsidans kontaktformulär som hittas under rubiken "Om oss".