Nyheter

Mars 2015
Erik Svensson utnämns till ny styrelseordförande i Molls Släktfond.

Augusti 2013
Lisa Swartling väljer att avgå ur Molls släktfonds styrelse. Styrelsen tackar Lisa för ett bra och engagerat arbete.

Augusti 2013
Styrelsen väljer in Niklas Skytte af Sätra i Molls släktfond som styrelsemedlem.