Historik

Tom Moll

Tom Moll (1853-1922) var son till grosshandlare John Adam Moll och Sophia Moll född Beskow. Han blev filosofie doktor, lektor och läroverksråd, verksam i Norra Real, Stockholm, och författade en mängd vetenskapliga artiklar jämte två mycket spridda läroböcker; en i fysik för allmänna läroverkets högre klasser och en i kemi för realskolan och realgymnasiet. När Tom Moll avled 1922 anslog hans syskon fru Augusta Neijber född Moll, fru Mathilda Afzelius född Moll och riksbankschefen Victor Moll i enlighet med Toms yttersta vilja av sitt arv efter brodern tjugofyratusenåttahundra (24,800) kronor såsom grundkapital till den understödsfond som fick namnet Molls släktfond. Fonden har senare ökats genom testamentariska gåvor av flera släktmedlemmar, bl.a. Mathilda Afzelius född Moll och rektor Sonja Moll jämte hennes systrar, Dagmar Moll och Elsa Moll.

Därtill instiftades ”Lektor Tom Molls stipendiefond” ur vilken kollegiet i Norra Real, Stockholm årligen utdelar stipendium till elev som utmärkt sig inom de naturvetenskapliga ämnena. En bronsbyst av Folke Berlinde, avtäcktes den 2 maj 1926, några år efter Toms död. Den står numera i Norra Reals kollegierum.