Generation 4 utgörs av John Adam Molls barnbarnsbarn med makar. Generation 4 är underindelat i 13 grenar:

4-1 Adelaide Crumps barn (Norbury)
4-2 Victor Crumps barn (Crump)
4-3 Signe Neijbers barn (von Koch)
4-4 Esther Neijbers barn (Tigerschiöld)
4-5 Gerda Neijbers barn (Hammarskiöld)
4-6 Ingrid Neijbers barn (Setterwall)
4-7 Anna Neijbers barn (Gyllenstierna)
4-8 Hjalmar Forssners barn (Forssner)
4-9 Tom Forssners barn (Forssner)
4-10 Rut Molls barn i första äktenskapet (Forssner)
4-11 Rut Molls barn i andra äktenskapet (Edelstam)
4-12 Lizzie Molls barn (Tynell)
4-13 Rutger Molls barn (Moll)

Vi har endast tagit med åtta av dessa grenar, eftersom vi tyvärr saknar bilder på de övriga.