Generation 3 utgörs av John Adam Molls barnbarn med makar. Generation 3 är underindelat i fem grenar:

3-1 Charlotta Molls barn (Crump)
3-2 Augusta Molls barn (Neijber)
3-3 Sophie Molls barn (Forssner)
3-4 Fritz Molls barn (Moll)
3-5 Victor Molls barn (Moll)