Brevik

Vid Brevik, på Tyresö utanför Stockholm, köpte eller hyrde flera av släktingarna på Neijber-sidan sommarvillor i början av 1900-talet. Det var en riktig sommaridyll och syskon, kusiner och andra släktingar umgicks här hela somrarna.

Sten Uggla föddes 1931 och bodde på somrarna under sin barn- och tidigare ungdomstid hos sina morföräldrar, generallöjtnant Ludvig R. Hammarskiöld och hans hustru Gerda, född Neijber, i deras Villa Solbacken (Breviksvägen 199) i Brevik. Här är ett litet utsnitt ur hans berättelse om sina barndomsminnen om de stora villorna, där så många släktingar bodde och umgicks.
 
“En annan kvällssysselsättning var att promenera runt Maren. Först samlades Göran och Kerstin – sedermera med de större barnen och Sven och Märtha med sina döttrar nere på Solbacken där Ludvig, Gerda och Sten anslöt. Och så vandrade hela skocken runt Maren. Man stannade till hos Gyllenstiernas (Öringhamnsvägen 5) och de vuxna pratade med dem. Ofta var Göran Gyllenstierna ute och ansade den vackra parktomten. Det fanns en gång in från grinden och jag kommer ihåg att den var täckt av röd och vit småsten. Hans hustru Anna Gyllenstierna var syster till Gerda Hammarskiöld. Den Gyllenstiernska tomten och huset (Villa Fagervik) var på den tiden bland de charmigaste på hela Brevik. Så vandrade vi vidare förbi Setterwalls (Villa Lillängen, Öringhamnsvägen 7). Ingrid Setterwall var också syster till Gerda Hammarskiöld. Ingrid var gift med Albin Setterwall. De hade sex barn: tre söner och tre döttrar. Där fanns det en mycket fin lekstuga. Den finns fortfarande kvar. Lekstugan var hur fin som helst. Flickorna (Marianne och Barbro Setterwall) lekte bland annat kontor och hade stämplar som vände sig i luften.”

Några Neijber-kusiner på sommaridyllen Brevik.
överst: Greta Setterwall och Karin Hammarskiöld
mellanraden: Bo Gyllenstierna, Erik Settervall, Göran Hammarskiöld, Carl Settervall och Sven Hammarskiöld
nederst: Ebbe Gyllenstierna, Lennart Hammarskiöld och Gunvor Setterwall

Villa Solbacken

1900 eller 1901 köpte löjtnant Ludvig och Gerda Hammarskiöld (född Neijber) en av två identiska villor som markisen Lagergren på Tyresö slott låtit bygga. Detta låg på Breviksvägen 199 och kallades Solbacken. (En läkare Lamberg köpte tvillinghuset.) Bakom Solbacken uppe på berget byggde Sven och Märtha Hammarskiöld ett hus som senare revs och ersattes av ett modernare som bebos av Gerd och hennes barn. Ytterligare ett hus byggdes på tomten, det bebos av Cecilias son Carl-Greger. Utsikten därifrån är magnifik.

Ovan en akvarell föreställande Villa Solbacken

Gerda Hammarskiöld, född Neijber, med maken Ludvig Hammarskiöld och barnen. Fotot taget 1912.

Villa Lillängen

Albin och Ingrid Setterwall byggde själva på en höjd bortanför Maren på1910-talet. Huset heter Villa Lillängen, adressen är Öringshamnsvägen 7. Erik och Kjell övertog senare.

Ovan: Familjen Setterwall år 1936

Till vänster: Ingrid Neijber och hennes fästman Albin Setterwall.

Villa Fagervik

Anna och Göran Gyllenstierna lade sig granne med Setterwall, också på 1910-talet. Huset hette Villa Fagervik, adressen var var Öringshamnsvägen 5. Idag är huset ombyggt till oigenkännlighet, men så här såg det ut en gång i tiden.

Anna Gyllenstierna, född Neijber

Göran Gyllenstierna

Familjen Gyllenstierna, fotot taget 1936

Så här ser Villa Fagervik ut idag.

Villa Ekliden

Som änka byggde Augusta Neijber ett rött hus, granne med Ludvig och sin dotter Gerda Hammarskiöld. Huset ligger på Breviksvägen 201 och heter Villa Ekliden. När grandmor Augusta dog köpte dottern Esther Tigerschiöld huset, och fick äntligen komma nära sina systrar. Efter henne tog Allan och Inger Tigerschiöld vid, och efter dem Dag Tigerschiöld.

Ovan: Esther Tigerschiöld, född Neijber (1871-1940)

Till vänster: Augusta Neijber född Moll (1846-1938), här i sitt hem på Narvavägen 8, Stockholm.

Villa Svaludden

Tvillinghuset till Villa Solbacken, ligger på Maruddsvägen 6. Det köptes 1958 av Carl och Louise Setterwall.