Öster Malma

Barockslottet Öster Malma med sina två flygelbyggnader vid stranden av Malmasjön i Södermanland uppfördes 1668 av generaltullmästaren Wilhelm Böös Drakenhielm efter ritningar av Jean De la Vallée. Hugo Tigerschiöld köpte gården år 1900. Han initierade Nyköpings kanal och var verksam i den moderna lanthushållningen som ägare till gården, kallades också till ledamot av Lantbruks-akademin 1911. Idag är gården i Jägarförbundets ägo och är ett populärt utflyktsmål med sin fina restaurang och sin vackra park och byggnader.

Augusta och Magnus Neijbers dotter Esther gifte sig med Hugo Tigerschiöld. Fram till 1930 bodde paret på Öster Malma på somrarna, med barnen Allan, Magnus, Brita och Bo. Kanske till mamma Esthers sorg, då hon alltid längtade efter sina fyra kära systrar som huserade på Tyresö Brevik.

Släktträff på Östermalma. Rejäl sommarstuga, tyckte vi nog alla.

Tavlan ovan är målad av Charlotte Wachtmeister 1890.