Molls bidrag (Grants)

John Adam Moll (1805-1895) John Adam Moll (1805-1895)

Bidrag från Moll är ett kontantstöd som betalas ut direkt till sökandes postgiro eller bankkonto.

Ansökan

Vi har ingen fast ansökningstid – du kan söka närhelst du vill och din ansökan behandlas därefter så snart som möjligt. Vi begär minsta möjliga formaliteter. Det räcker med ett brev om varför du söker bidraget, vad du konkret tänker använda det till och kostnaden härför, din nuvarande sysselsättning och livssituation samt kopia av senaste "Specifikation till inkomstdeklaration för inkomståret...xxxx". Vi vill gärna att du i ditt brev kommer ihåg datering, underskrift, din aktuella adress, telefonnummer, e-postadress och kontonummer i din bank inkl clearingnummer.

Vem kan ansöka?

Alla som är ättlingar till John Adam Moll och hans hustru Sophia född Beskow (föräldrar till lektor Tom Moll, som dog barnlös) kan söka bidrag från Molls släktfond. Du kan själv se om du finns med bland ättlingarna i släktmatrikeln på www.mollfamily.com

All descendants from John Adam Moll and his wife Sophia, born Beskow, can apply for a contribution from the family foundation.

Vi lämnar bidrag framförallt till dem som av olika anledningar, t ex sjukdom eller arbetslöshet, har fått svårt att klara sig ekonomiskt. I en del fall ger vi också bidrag till studier utomlands eller till nödvändig kompetensutveckling. Bidrag lämnas som regel dock ej där kostnaden huvudsakligen eller som helhet kan täckas av studiemedel/studielån. Detta innebär med andra ord att vi normalt inte lämnar bidrag till studier på universitetsnivå i Sverige. Alla kan inte få hjälp. Vi måste väga inkomna ansökningar mot varandra och mot fondens resurser. Men om Du tycker Dig ha goda skäl, är Du alltid välkommen att söka.

Ansökan sänds till:

Släktfondens ordförande Erik Svensson
adress: erik.svensson10@gmail.com