John Adam Moll (1805-1895) med sin familj ca. 1880
John Adam Moll (1805-1895) med sin familj ca. 1880

Välkommen till Molls Släktfond

Fondens främsta syfte är att hjälpa släktingar som drabbats av ohälsa,
arbetslöshet eller på annat sätt hamnat i en svår situation. Resurserna har på
senare år också räckt till, att i en del fall ge ungdomar en bättre start genom
stöd till studier hemma och utomlands, medan andra i släkten fått bidrag till
kompetensutveckling.
Läs mer här

The fund's primary purpose is to help relatives affected by illness,
unemployment or otherwise caught in a difficult situation. Resources have recently, has also been enough, that in some cases, to give young people a better start through support for studies at home and abroad, while others in the family received a grant to skills development.


Besök släktmatrikeln

Bildspel från Riddarhuset 2017-05-13

Via länkarna nedan kan du hitta bilder från släktträffen i Riddarhuset den 13 maj 2017. Det finns också en länk till att ladda ner högupplösta originalfiler, samt en länk till släktutställningen som visades upp på festen.

Till bildspel

Ladda ner högupplösta filer (extern länk)

Till släktutställningen

Släktmöten

Inom ramen för vår ambition att hålla samman släkten har bidrag lämnats även till fyra släktmöten på Riddarhuset i Stockholm. Se bilder från släktfesterna under Bildgalleri 1900-talet.

Läs mer här

Släktskrifter

Styrelsen uppdaterar kontinuerligt med släktingars hjälp släktmatrikeln i TNG.  Släkttavlan i pappersform för J. A. Moll och hans hustru Anna Sophia Beskow finns i några få ex och kan fås utan kostnad.

Läs mer här

Förvaltning

Fondmedlen förvaltas av Handelsbanken. Efter skatt och omkostnader för förvaltning och revision utdelas återstoden som bidrag enligt stadgarna. Revisor är Jonas Göransson på PWC.

Läs mer här

Styrelsen

Styrelsens fem till sju (f.n. sju) oavlönade ledamöter, som representerar olika grenar av släkten, träffas några gånger om året för att ta ställning till inkomna ansökningar.


Läs mer här